رنک Star

800 میلیون پول تغییر شب و روز تغییر سایز 2 خانه مخصوص 4 عدد ماشین 20 کلید صندوق جادویی دسترسی به 6 پارتیکل تیرکمان کریتیو بودن تبدیل شدن به ماب

رنک گولد استار

دسترسی کامل به کامند کریتیو و تغییر وضعیت به سروایول و بلعکس تغییر شب و روز تلپورت کردن شهرک مخصوص + پک 10 عدد ماشین 400 کلید صندوق جادویی استفاده از تمام پارتیکل های تیرکمان چوب اسپایدر من بی نهایت دسترسی کامل به انچنت و لول 250 قابلیت تبدیل شدن ادامه مطلب…

رنک MEGA

500 میلیون پول تغییر شب و روز تغییر سایز خانه مخصوص 3 عدد ماشین 10 کلید صندوق جادویی دسترسی به 3 پارتیکل تیرکمان کریتیو بودن تبدیل شدن به ماب