500 میلیون پول
تغییر شب و روز
تغییر سایز
خانه مخصوص
3 عدد ماشین
10 کلید صندوق جادویی
دسترسی به 3 پارتیکل تیرکمان
کریتیو بودن
تبدیل شدن به ماب

دسته‌ها: